Utblick – Samhällskunskap 7-9

Författare

Målgrupp Årskurs 7-9
Ämne Samhällskunskap

Utblick samhällskunskap 7 – 9 strävar efter engagemang och aktivitet, både i klassrummet och utanför. Elevboken bjuder in till diskussion om vår tids stora frågor. Det handlar bland annat om klimatet, digitaliseringen, globaliseringen och ideologiska värden som frihet, rättvisa och solidaritet.

Bokens lättlästa texter bygger upp elevernas ordförråd och faktakunskaper med hjälp av tydligt definierade nyckelbegrepp. Informationsgrafik, foton och modeller förstärker genomgående textens budskap. I slutet av varje kapitel finns sammanfattningar och instuderingsfrågor.

Genom läromedlets övningar och uppdrag får eleverna argumentera, analysera, undersöka, presentera och på andra sätt använda sina nyvunna faktakunskaper. Övningarna fördjupar elevernas förståelse av ämnets centrala innehåll och stärker de förmågor som alla behöver för att kunna delta i samhällslivet, påverka och hävda sina rättigheter.

Läromedlet följer Skolverkets nya kursplan som gäller från juli 2022 och är anpassat så att det även fungerar med den tidigare kursplanen.

Till boken finns en mediabank som innehåller ett omfattande extramaterial, riktat både till elever och lärare. Där finns bland annat ytterligare övningar, instudering, lärarhandledning, lektionsunderlag och bedömningsstöd.

379kr

Info

ISBN 9789188229571
Utgivningsår 2021
Upplaga 1
Omfång 324 sidor
All search results