Webbstöd - GLOBE

Välkommen till webbstödet för English United – Globe! Här hittar du Extra texts, Holidays Around the Globe, Aktivitetsblad, Lärarhandledning och facit. Lite längre ner under “Lyssna på texten” hittar du ljudfiler till bokens texter.

Extra texts kan användas för sig själva eller som komplement till bokens texter. Holidays Around the Globe innehåller texter om några av de största högtiderna i länderna som finns med i Globe. En del av dem återfinns i boken och en del är extra material. Aktivitetsbladen har uppgifter där eleverna får fylla på med fakta och färglägga. Lärarhandledningen innehåller bl.a. tips på skrivuppgifter och aktiviteter.

Lycka till!

Extra texts

Här hittar du fler intressanta texter att läsa och fördjupa sig i under arbetet med engelsktalande länder!

Extra texts (Nedladdningsbar PDF)

Extra texts – FACIT (Nedladdninsbar PDF)

Holidays around the globe

Vad händer under året i länderna som finns med i Globe? Här finns texter om några av årets största högtider samlade tillsammans med användbara ordlistor.

Holidays around the globe (Nedladdningsbar PDF)

Holidays around the globe – FACIT (Nedladdningsbar PDF)

Aktivitetsblad

Aktivitetsbladen är utmärkta att använda som repetition eller som en del av större arbeten.

Aktivitetsblad (Nedladdningsbar PDF)

Lärarhandledning och facit

I lärarhandledningen kan du läsa om syftet och upplägget av boken men även få tips på passande skrivuppgifter och aktiviteter.

Lärarhandledning och facit (Nedladdningsbar PDF)

Books and movies (Nedladdningsbar PDF)

Lyssna på texten

Nedan hittar du samtliga ljudfiler till English United – GLOBE så att eleverna kan lyssna på texterna samtidigt som de läser dem. Ljudfilerna ligger uppdelade i respektive land. Varje text finns inläst som EASY och ADVANCED. Som variation kan du låta dem lyssna utan text så att det blir en hörövning istället.

United Kingdom

GLOBE – Spår -1 – United Kingdom

GLOBE – Spår – 2 – History – Easy, Page 12-13

GLOBE – Spår – 3 – History – Advanced, page 14-15

GLOBE – Spår – 4 – Danelaw – Vikings in England, Easy, page 16-17

GLOBE – Spår – 5 – Danelaw – Vikings in England, Advanced, page 18-19

GLOBE – Spår 6 – Some Quick Facts About England, Easy, page 20

GLOBE – Spår 7 – Some Quick Facts About Wales, Easy, page 21

GLOBE – Spår 8 – Some Quick Facts About England, Advanced, page 22

GLOBE – Spår 9 – Some Quick Facts About Wales, Advanced, page 23

GLOBE – Spår 10 – Some Quick Facts About Scotland, Easy, page 24

GLOBE – Spår 11 – Some Quick Facts About Northern Ireland, Easy, page 25

GLOBE – Spår 12 – Some Quick Facts About Scotland, Advanced, page 26

GLOBE – Spår 13 – Some Quick Facts About Northern Ireland, Advanced, page 27

GLOBE – Spår 14 – London, Easy, page 28-29

GLOBE – Spår 15 – London, Advanced, page 30-31

GLOBE – Spår 16 – Manchester and Liverpool, Easy, page 32-33

GLOBE – Spår 17 – Manchester and Liverpool, Advanced, page 34-35

GLOBE – Spår 18 – By the Sea, Easy, page 36-37

GLOBE – Spår 19 – By the Sea, Advanced, page 38-39

GLOBE – Spår 20 – In the Countryside, Easy, page 40-41

GLOBE – Spår 21 – In the Countryside, Advanced, page 42-43

GLOBE – Spår 22 – School, Advanced, page 46-47

GLOBE – Spår 23 – Guy Fawkes Day, Easy, page 48-49

GLOBE – Spår 24 – Guy Fawkes Day, Advanced, page 50-51

GLOBE – Spår 25 – Christmas, Easy, page 52-53

GLOBE – Spår 26 – Christmas, Advanced, page 54-55

All search results