Det är dags för en bättre sexualundervisning!

Att undervisningen i sex och samlevnad behöver bli bättre är vi långt ifrån ensamma om att tycka. Vi hör barnmorskor varna om hur allt fler unga tjejer söker vård för smärtor till följd av dagens hårda sexklimat, vi hör elever som uttrycker att porren är deras förstahandskälla till information och lärare som själva saknar utbildning i ämnet och varken har tillräcklig kompetens eller utbildningsmaterial för att ge sina elever en ordentlig sexualundervisning. Det är dags att vi tillsammans tar ansvar för att ändra på det!

Historiskt så har undervisningen i skolan till största del haft ett heterosexuellt perspektiv och fokuserat på kroppen och det rent biologiska, samt på förebyggande åtgärder för könssjukdomar och graviditeter. Elevernas undervisning har varit beroende av lärares personliga engagemang och även om det finns fantastiska lärare och skolor som prioriterat ämnet, kan vi konstatera att undervisningen skiljer sig kraftigt mellan olika årskullar och runt om i landet. Det här behöver det bli ändring på. Alla skolor måste ta ansvar och alla lärare måste finnas där för att svara på barns frågor om sex, sexualitet och relationer. Vi måste våga prata om porr, strypsex och konsekvenserna av att kalla någon ”hora”. Vi måste prata samtycke, dickpics, rättigheter och skyldigheter. Vi måste prata jämställt, utanför heteronormen och vi måste höja kunskapsnivån – både hos lärare och elever.

Sexualundervisning Läromedel Sex, sexualitet & sexologi NA Förlag

Studier visar att skolans undervisning gett eleverna mer kunskap om framförallt sexuell hälsa och graviditetsförebyggande åtgärder, än om jämställdhet, HBTQ-perspektiv och relationer.

Folkhälsomyndigheten

Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017

Regeringen inför nya examensmål i lärarutbildningen och byter namn på sexualundervisningen

Lagar skrivs om, normer bryts och synen på sex, sexualitet, relationer och familjekonstellationer förändras. Undervisningen behöver såklart följa med i samhällets utveckling.

Den 3:e september i fjol publicerade regeringen ett pressmeddelande, där de klargjorde att sexualundervisningen i den svenska skolan behöver stärkas och den 1:a januari i år infördes nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att alla blivande lärare får bättre kompetens att undervisa om sex och relationer.

Den 4:e februari slog regeringen fast att undervisningen som idag kallas sex och samlevnad vidare kommer att heta “Sexualitet, samtycke och relationer”. Förändringarna i läroplanen innebär att undervisningen framöver ska fokusera på att stärka elevernas hälsa och förmåga att göra självständiga val genom att betona frågor kring relationer, jämställdhet, samtycke och pornografi, samt stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur pressmeddelande, 4 feb 2021

Sexställning Illustration Läromedel Sex, sexualitet & sexologi NA Förlag

Bättre kompetens hos lärarna och mer stöd i undervisningen är på tiden. Det är även hög tid för en modernare undervisning som inkluderar perspektiv om identitetsskapande, jämställdhet, och om hur vi beter oss mot varandra, både i och utanför en relation. Därför är vi otroligt stolta över att presentera vårt nya läromedel ”Sex, Sexualitet & Sexologi”.

 Nytt modernt läromedel – Sex, Sexualitet & Sexologi

”Sex, Sexualitet & Sexologi” av Hanna Borgström Petrovic och Matilda Ebbesson är ett nytt, modernt läromedel för årskurs 7-9 som går helt i linje med den nya kursplanen som ska tillämpas från höstterminen 2022. Boken fokuserar främst på de socialkonstruktivistiska bitarna av sex och samlevnad, ifrågasätter myter om sexualitet och undersöker var våra normer och synsätt kommer ifrån. Med utgångspunkt i läroplanen sätts även fokus på var forskningen står idag när det kommer till kön, lagstiftning, reproduktion och annat som rör sexuell hälsa. Boken innehåller dessutom autentiska frågor från ungdomar, vilket ger en bra inblick i vad många elever har för frågeställningar idag, samt diskussions-case som är relevanta för många elevers vardag.

Sex och samlevnad är inte ett eget ämne utan ryms idag under skolans värdegrundsarbete. Alla lärare, oavsett ämne, har ett ansvar att undervisa i ämnet och vi hoppas att vi med vårt nya läromedel kan inspirera och underlätta undervisningen för såväl lärare som elever.

 ”Sex, Sexualitet & Sexologi” finns att beställa hos läromedia från den 6e april.

All search results