Hur lär man sig egentligen ett andra språk? Nya ord, annan grammatik och ett främmande uttal. Kan man lära sig helt? Vilka faktorer påverkar? Finns det ett perfekt uttal? Frågorna är många och utmaningen stor. Men forskningen visar att trots våra olika förutsättningar och sätt att lära oss, så finns det gemensamma metoder som maximerar förutsättningarna för andraspråksinlärning.

Andraspråksinlärning handlar om att lära sig ett andra språk efter sitt modersmål, i den miljö där språket talas. Att lära sig ett andra språk är ingenting nytt, ändå är det kanske mer aktuellt än någonsin. Vi bor på nya platser där språken som talas inte är våra modersmål och vi måste vi lära oss. Hur gör vi det då bäst?

Vi träffade Anna Flyman Matsson, Lektor i Svenska som andraspråk, för att diskutera hur man lär sig ett andra språk. Genom att synliggöra forskningen vill vi både skapa nya förutsättningar, och öka förståelsen för ämnet.

Vilka faktorer påverkar språkinlärningen?

Ålder, motivation, hur länge du har bekantat dig med det nya språket, vilken språkbegåvning du har i grunden, ditt psykiska välmående, ja det är många faktorer som påverkar dina förutsättningar för att lära dig. En vuxen person kan i regel inte lära sig ett andra språk helt perfekt (vad helt perfekt nu betyder). Varje år räknas och det går inte att komma ifrån att ju yngre du är när du bekantar dig med det andra språket, desto större chans har du att nå ett bättre resultat. Du behöver även vilja lära dig språket, förstå nyttan i att kunna det och du behöver ha tålamod. Det tar mycket tid att lära sig ett språk, för alla, och du behöver ge det tid.

Vad säger forskningen?

Hur ska man göra då, för att maximera sina förutsättningar för andraspråksinlärning? Trots att vi lär oss på olika sätt och att utgångspunkterna skiljer sig åt så visar forskningen att det absolut mest effektiva sättet att lära sig ett andra språk är kombinationen av studier och att utsättas för språkliga sammanhang där du behöver använda språket. 

Läromedel och undervisning lär dig hur språket är uppbyggt och fungerar. Samtidigt finns det flertalet sociokulturella fördelar med att direkt “kastas in” i en ny språklig miljö och det här gör att kulturforskare ofta sätter forskningen om andraspråkinlärning i relation till integrationsfrågor. Men om vi håller oss till faktisk språkinlärning och utgår från hur du på bästa och mest effektiva sätt lär dig ett andra språk, så visar forskningen att det inte räcker med att höra och leva i språket, utan livet i den nya språkliga miljön bör kombineras med språkundervisning med läromedel – så lär du dig bäst!

 

All search results