Porträtt på Fredrik Jonsson

F. Jonsson

Fredrik Jonsson har en magisterexamen i biologi från Lunds universitet och är dessutom utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap vid Växjö universitet. Fredrik har erfarenhet av undervisning på högstadiet och gymnasienivå där han framförallt har undervisat i Naturkunskap A och Naturkunskap 1.