Porträtt på Leif Berg

L. Berg

Leif Berg är en erfaren lärare och läromedelsförfattare med en livshistoria som överträffar det mesta. Hans resor runt jorden har lämnat starka intryck och erfarenheterna märks tydligt i hans texter som förankras i verkliga händelser och möten med människor från världens alla hörn. Leifs flitiga fotograferande under resorna innebär att hans texter oftast illustreras med egna bilder, som alla har en egen historia. Leif har över 300 läromedelsprojekt bakom sig, bland mycket annat är han sedan många år tillbaka huvudförfattare för Natur och Kulturs bokserie ”Religion och liv” .