Porträtt på Annika Backemyr Nyberg

A. Backemyr Nyberg

Annika Backemyr Nyberg är förstelärare i engelska och franska med erfarenhet från både högstadiet och gymnasiet, där hon undervisat på flera olika program. Tidigare har hon också arbetat med vuxenutbildning och folkhälsofrågor. För tillfället arbetar hon på Polhemskolan i Lund, där hon förutom att undervisa är arbetslagsledare och ämnesansvarig i moderna språk.