Porträtt på Eva Hallberg

E. Hallberg

Eva Hallberg är förstelärare i engelska och svenska med 30 års erfarenhet av utbildning. Sedan nio år tillbaka arbetar hon på Polhemskolan i Lund med främst samhälls- och naturvetenskapliga programmet. Hon har dessutom internationell erfarenhet, av brittisk och sydafrikansk läroplan, efter arbete i Saudi-Arabien och Namibia.