Porträtt på Anna Alm

A. Alm

Fil. Dr Anna Alm är utbildad gymnasielärare i historia, religion och svenska. Sedan disputationen i historia 2012 arbetar hon på historiska institutionen i Lund med att undervisa och handleda studenter. Hon arbetar också på lärarutbildningen, Campus Helsingborg