Porträtt på Stina Zegarra Willquist

S. Zegarra Willquist

Jag är utbildad hälsopedagog, rektor och har en magister i utbildningsledarskap. Jag har under de senaste elva åren arbetat som lärare och rektor inom gymnasieskolan. Min drivkraft för att skriva läromedel är att väcka elevernas intresse och motivation för ämnet. Jag vill att eleverna ska lära sig för sin egen skull och för sitt framtida yrkesliv och därför försöker jag bygga mina läromedel på deras intresse och vardag. Jag vill även stimulera eleverna att använda sina entreprenöriella förmågor i sitt lärande. Kunskapen ska vara meningsfull och väcka deras kreativitet och reflektionsförmåga.