Porträtt på Martin Alm

M. Alm

Fil. Dr Martin Alm disputerade i historia vid Lunds universitet 2003 och har sedan arbetat som lärare och forskare vid Lunds universitet och vid Århus universitet, Danmark. Han har också arbetat som lärare vid Högskolan Kristianstad, främst på lärarutbildningen, och vid Malmö högskola. Martin Alm har också varit lexikonmedarbetare och arbetat som konsult åt Forum för levande historia.