Svenska Komplett – Texter åk 4-6

Författare

Målgrupp: Årskurs 4-6
Ämne: Svenska

Svenska Komplett - Texter åk 4–6 är ett läromedel i svenska där man jobbar med olika typer av texter: berättande, poetiska, återberättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande.

Svenska Komplett - Texter åk 4–6 är ett så kallat ”stadie-läromedel” som kan användas under hela mellanstadietiden. Elevboken är en kombinerad grundbok och arbetsbok och består av 17 kapitel. Varje kapitel inleds med en modelltext som fungerar som en förebild för elevernas egna skrivande. Utöver momentet med att skriva texter, tränas även högläsning, muntligt berättande, dramatisering, muntligt presentation och argumentation (skriftlig och muntlig).
Förutom elevboken finns även ett webbstöd och en lärarhandledning. Här finns kopieringsunderlag till facit, checklistor och protokoll till elevernas texter.

149kr

Info

ISBN 9789189565036
Utgivningsår 2022
Upplaga 1
Omfång 192 sidor
All search results