Svenska 1 – Helt enkelt 2:a upplagan

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning
Ämne Svenska

Svenska 1 - Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 1. Genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet.

Teori kopplas till övningsuppgifter och stor vikt läggs på verktyg för lässtrategier och läsförståelse. Den muntliga och skriftliga framställningen får stöd av funktionell grammatik.

Vill du vara säker på att du får med alla delar i kursen?

Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?

Vill du öva särskilt inför Nationella Prov?

Då hittar du enkelt det du behöver i Svenska 1 - Helt enkelt och vi hoppas att du får en trevlig resa på vägen mot dina mål!

Varje kapitel avslutas med en slutuppgift som i sin tur summerar kapitlets centrala innehåll. Vid flera av slutuppgifterna ger vi förslag på hur eleverna kan jobba med formativ bedömning. Genom en medföljande betygsmatris förtydligas vilka kunskapskrav eleven tränar på. Flera av bokens slutuppgifter förbereder också för det nationella provet i Svenska 1.

Verktygslådan, bokens sista kapitel, innehåller checklistor och lathundar, med fullständiga och strukturerade verktyg för muntlig och skriftlig framställning - enkla att hitta och enkla att använda.

Svenska 1 – Helt enkelt är allt material för hela kursen samlat. Väljer du att arbeta med boken från pärm till pärm täcker du in hela det centrala innehållet och du står väl rustad för det nationella provet på vårkvisten. Vill du jobba med delar av boken hittar du enkelt vilket centralt innehåll som varje kapitel går igenom.

Vi hoppas att du ska ha en trevlig väg mot dina mål genom Svenska 1 helt enkelt.

I den andra upplagan hittar du nytt centralt innehåll och nytt kunskapskrav, en del nya exempeltexter, uppdaterade övningar med en digital koppling och några nya slutuppgifter. Du får också nya hjärnsmarta inslag i bokens olika kapitel med syftet att underlätta lärandet. Men givetvis kommer du att känna igen dig i boken eftersom grunden är precis densamma. En förbättrad upplaga för både nya och gamla läsare - helt enkelt.

339kr

Info

ISBN 9789188229106
Utgivningsår 2018
Upplaga 2
Omfång 272
All search results