Sex, sexualitet & sexologi

Målgrupp Årskurs 7-9 och gymnasium
Ämne Sexualitet, samtycke och relationer.

Vad ryms egentligen i begreppet sex, och hur har innebörden av begreppet förändrats över tid? Vad är egentligen sant och vetenskapligt förankrat inom området? Vilka fenomen är myter som har ärvts och berättats så många gånger att de tas för sanning? Behöver vi kunna något om pornografi egentligen och hur ser lagstiftningen ut när det kommer till sexuella relationer?

Sexualundervisningen är ett ämne i förändring och tanken med denna bok är att kombinera flera olika aspekter på sex och sexualitet. Här möts biologiska, historiska, samhälleliga och sociologiska perspektiv för att ge en introduktion i detta något krångliga, men så spännande ämne.

299kr

Info

ISBN
9789188229601
Utgivningsår 2021
Upplaga 1
Omfång 252 sidor

Extramaterial

Referenslista

 

All search results