Samhällskunskap 1B

Målgrupp Årskurs 8
Ämne Svenska

Samhällskunskap 1B får ni kunskaper som täcker Skolverkets kunskapskrav inom gymnasiekursen samhällskunskap 1b. Bokens 11 kapitel är fristående och kan läsas i valfri ordning. Förutom rena faktakunskaper innehåller boken många möjligheter till reflekterande frågor och förslag på diskussionsämnen, som förhoppningsvis bidrar till aktiviteten i klassrummet.

Samhällskunskap handlar många gånger om ganska komplicerade samband och relationer mellan olika aktörer, som lättast kan förstås genom att både läsa och se sammanfattande bilder. Därför innehåller boken ett stort antal grafiska modeller, som kan ge er en snabb översikt av centrala ämnesområden.

De faktakunskaper som presenteras i boken knyts ihop och sammanfattas i slutet av varje kapitel med hjälp av kontrollfrågor och nyckelord, som med fördel kan användas för instudering.

Dessutom finns alltid två eller tre större ”uppdrag” i slutet av varje kapitel. Dessa uppdrag ställer lite större krav på självständigt arbete och analysförmåga, och ger möjlighet att pröva på samhällsvetenskaplig forskning på egen hand. De olika uppdragen använder sig av vissa grundläggande metoder för den samhällsvetenskapliga forskningen som presenteras i bokens inledande kapitel, som heter ”Vetenskap”.

269kr

Info

ISBN 9789188229038
Utgivningsår 2016
Upplaga 2
Omfång 362 sidor

Extramaterial

Mediabank (Kommer snart)

All search results