Idrott och Hälsa 1 & 2

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning
Ämne Idrott och Hälsa

Idrott och Hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån GY 2011 riktlinjer. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp samtliga teoretiska moment som ingår i de olika delkurserna. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang.

I andra upplagan är övningsboken integrerad i läroboken. För att öka tillgängligheten för både lärare och elever följer därför nu uppgifter och övningar efter varje kapitel.

Övningsmaterialet delas upp i tre delar:

1. Basbegrepp och fakta behandlar fundamentet för respektive kapitel, med hänsyn till de begrepp och fakta som ligger till grund för elevens förståelse av en viss fysisk aktivitet. Frågorna syftar till att eleven ska presentera fakta och begrepp, utan hänvisning till någon specifik aktivitet eller idrott.

2. Diskussion och redogörelse syftar till att eleven ska använda bakomliggande fakta och begrepp för att resonera sig fram till hur de kan kopplas till en viss fysisk aktivitet.

3. Praktisk tillämpning syftar till att ge exempel på hur eleven kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för den fysiska aktivitetens nytta.

319kr

Info

ISBN 88743-26-8
Utgivningsår 2018
Upplaga 3
Omfång 294 sidor
All search results