Historiens landskap – Kungar och karnevaler

Författare

,

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning
Ämne Historia

Historiens landskap – kungar och karnevaler täcker hela kursen historia 1B utifrån tre perspektiv:

1. Den politiska historien med den demokratiska tanken i centrum.
2. Historien som en berättelse om kulturmöten och hur dessa möten förändrats över tid.
3. Historien och individen där den lilla människans liv synas genom olika historiska epoker och i olika kulturella sammanhang.

Perspektiven är även lätta att koppla samman. De skapar förutsättningar för variation i undervisningen och reflekterar historiens landskap utifrån olika ståndpunkter och perspektiv. På så sätt problematiserar boken ämnet historia och möjliggör en djupare reflektion trots kursens karaktär av grundkurs. Historia är ju inte bara det som var, historia är också det som är levande i våra tankar.

299kr

Info

ISBN 9789198168150
Utgivningsår 2014
Upplaga 1
Omfång 416 sidor
All search results