Filosofididaktik – filosofiundervisning i teori och praktik

Författare

Finns att köpa på

Målgrupp Högskola & fortbildning
Ämne Filosofi

Filosofididaktik – filosofiundervisning i teori och praktik är en systematisk redogörelse av filosofilärarens yrkeshantverk med handfasta tips för alla med ett intresse för filosofiundervisning. Filosofi som ämne återfinns i gymnasieskolan och på högskolan, men frågor och teman av filosofisk karaktär och relevans introduceras redan i förskolan. Filosofididaktik ställer, och försöker besvara, de didaktiska grundfrågorna: vad?, varför? och hur?, i relation till filosofiämnet.

I de inledande kapitlen ges en introduktion till filosofididaktiken och skillnader i filosofiundervisning för olika åldersgrupper och skolformer behandlas. Filosofins förekomst i populärkulturen och hur vissa former av populärkulturella uttryck kan användas i undervisningen diskuteras.

Därefter inventeras och förklaras filosofilärarens verktygslåda i relation till faktiska undervisningssituationer och specialpedagogiska perspektiv. Speciell tonvikt läggs här på undervisning i, för eleverna, potentiellt känsliga undervisningsområden såsom etik, politisk filosofi och religionsfilosofi.

Författaren ger i efterföljande kapitel förslag på hur praktiknära undervisningsutvecklande forskningsprojekt skulle kunna utformas, liksom en genomgång av hur planeringen av undervisningen går till. Avslutningsvis avhandlas betygsättning i gymnasieämnet filosofi.

Boken riktar sig främst till filosofilärarstudenter, men kan med fördel läsas av alla som vill fördjupa sig i undervisning om livets stora frågor.

Tommie Petersson är universitetslärare och doktorand vid Uppsala universitet samt legitimerad och yrkeserfaren gymnasielärare i filosofi, historia och religionskunskap.

Produktinfo

ISBN 9789188229649
Utgivningsår 2021
Antal sidor 200
Upplaga 1
All search results