Entreprenörskap

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning
Ämne Entreprenörskap

Vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad och där samhällsförändringarna går allt snabbare. För att kunna gå en sådan föränderlig framtid tillmötes har ett behov av att ”vara entreprenöriell” vuxit fram. Förmågan att skapa nya vägar och se möjligheter under förutsättningar som ständigt förändras blir allt viktigare. Genom att ompröva och förnya det som redan görs skapas en sådan beredskap. Entreprenörskap handlar om att ta tillvara på kreativitet och hitta nya vägar, om att se möjligheter och att våga skapa något nytt. Det kan leda till förnyelse och förändring, något som för utveckling framåt.

Entreprenörskap är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån Gy 2011 riktlinjer. Med färgstarka och annorlunda exempel belyser författarna områden som beskrivs utifrån relevanta teorier. Boken delas upp i åtta kapitel och tar upp samtliga moment som ingår i kursen. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt för eleven att sätta sig in i ämnet.

284kr

Info

ISBN 9789198024708
Utgivningsår 2012
Upplaga 1
Omfång 160 sidor
All search results