Entreprenörskap

Praktisk och teoretisk tillämpning

Målgrupp Gymnasiet
Ämne Entreprenörskap

Praktisk och teoretisk tillämpning innehåller arbetsmaterial baserat på läroboken Entreprenörskap, som är skriven utifrån GY 2011:s riktlinjer.

Boken är uppdelad i tre delar som berör kunskap på tre olika vis: begrepp och fakta, diskussion och redogörelse samt praktisk tillämpning som är särskilt lämplig för undervisning i projektform.

Delarna följer den lärandeprogression som kunskapskraven för ämnet Entreprenörskap beskriver och utgår från kursens centrala innehåll.

Boken delas upp i åtta kapitel och tar upp samtliga moment som ingår i kursen. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt för eleven att sätta in i sig i ämnet.

199kr

Info

ISBN 9789198024722
Utgivningsår 2013
Upplaga 1
Omfång 80 sidor
All search results