Din grammatik

Författare

Målgrupp Gymnasium & vuxenutbildning
Ämne Svenska för invandrare

Din grammatik är ett utbildningspaket som  kan användas av hela elevgruppen. Materialet bygger på språkforskning om hur inlärare utvecklar sin grammatik utifrån specifika utvecklingsstadier. Det är avsett att användas kontinuerligt under hela utbildningen och täcker därmed den grundläggande grammatiken. Din grammatik följer inläraren och är inte kopplad till någon specifik kurs. Genom att inläraren får följa upplägget ges möjlighet till mer effektiv undervisning och anpassning till individen. Processbarhetsteorin ligger till grund för den grammatiska progressionen och för det pedagogiska upplägget står bland annat Cummins fyrfältsmodell och transspråkande.

Din grammatik är ett utbildningspaket som omfattar:

  • Övningsbok
  • Lärarhandledning (nedladdningsbar pdf)
  • Automatisering/övning (digitala övningar)
  • Tankekartor (nedladdningsbara pdf:er)
  • Talaspel (nedladdningsbara pdf:er)
  • Talövningar (nedladdningsbara pdf:er)

Du hittar allt material nedan under ikonen "Webbstöd".

Info

ISBN 9789188229847
Utgivningsår          2022
Upplaga 1
Omfång 336
All search results