Börja från början

Författare

Målgrupp Årskurs 1-3
Ämne Svenska som andraspråk

Börja från början är ett läromedel för nyanlända elever i lågstadiet som inte har byggt upp ett ordförråd i svenska. Boken kan även användas i förskoleklasser samt av nyanlända som går i mellanstadiet. Boken består av tio kapitel som behandlar ord och föremål som eleven finner i sin vardag – detta för att eleverna snabbt skall kunna börja kommunicera på svenska.

Börja från början innehåller arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med självständigt. Detta möjliggör för eleverna att arbeta i klassrummet tillsammans med elever som är på en annan språklig nivå. Uppgifterna Färglägg och Rita ger tillfälle att träna svenska språket genom samtal om en bild som eleven själv har skapat.

200kr

Info

ISBN 9789188229137
Utgivningsår 2019
Upplaga 1
Omfång 144 sidor

Extramaterial

All search results