Evergreens – Tidlösa klassiker

Vill ni läsa verkligt hållbara berättelser? Historier så starka att de redan har hundratals år på nacken? Texter som rymmer både klassisk bildning, humor, romantik och action? Bjud in Romeo och Julia, Don Quijote och Snödrottningen till klassrummet!

Evergreens – Tidlösa klassiker är NA Förlags nya serie med litteraturhistoriska klassiker, tolkade och anpassade för dagens unga läsare. Böckerna kan läsas fristående eller användas som ett mer komplett läromedel i svenska.

Nytolkningar med bibehållen grundkänsla

Böckerna är skrivna av skönlitterära författare, som har kortat ned och målgruppsanpassat texterna, men samtidigt strävat efter att bibehålla originalverkens handling och grundkänsla. I slutet av böckerna finns efterord med lite fakta om författaren, samt en tidslinje och en karta som sätter in berättelsen i dess litteraturhistoriska sammanhang.

Böckerna är indelade i 12 – 15 kapitel, lagom långa för en veckas läsläxa. Tillsammans täcker alltså de tre titlarna ungefär ett läsårs ”veckoläsning”.

Generöst och anpassningsbart webbstöd

webben finns lärarhandledning, läsläxor, ordlistor, illustrationer ur böckerna och olika typövningar. Genom webbstödet kan ni på ett systematiskt sätt träna lässtrategier, ordförståelse, stavning och eget skrivande i olika genrer. Hela läromedlet är byggt så att ni täcka in syften, centralt innehåll och kunskapskrav som anges i kursplanen för svenskämnet, årskurserna 4 – 6.

Allt webbstöd är CC-licensierat, vilket betyder att du som lärare kan anpassa och utveckla mallar, övningar och läxor efter just dina behov. Du kan dela ut material och uppgifter direkt från vår webb, eller kopiera över materialet till er egen lärplattform.

Knäck läskoden – tillsammans!

Materialet tar avstamp i läsning ”på, mellan och bortom raderna”. Det är en metod som ger såväl lässvaga elever som starka läsare möjlighet att tillsammans tolka och samtala om texterna. Ni lär er om berättelsernas tillkomst, författarna, platsen och tiden då de skrevs. Övningarna som ingår i webbstödet är inte minst en bra start för att samtala om litteraturens stora frågor och de teman gjort just dessa böcker till klassiker.

Detta ingår

När du köper  Evergreens så får du samtidigt tillgång till:

  • NA: förlags webbstöd innehållande ”Plugga smartare, med tips på studieteknik, lässtrategier och metoder för informationssökning och källkritik.
  • En fyllig lärarhandledning med tips på övningar, lektionsupplägg och fördjupad läsning.
  • Mallar för exempelvis ordförklaringar, bokrecensioner, boksamtal och kamratrespons.
  • Instuderingsfrågor som kan användas som färdiga läsläxor. Frågorna är nivåindelade: på, mellan och bortom raderna.
  • Övningar, ordlistor för diktamen, bilder och annat digital extramaterial.
All search results