Evergreens

Evergreens är våra spännande nytolkningar av klassiska berättelser. Med moderna tappningar på odödliga sagor hoppas vi kunna göra berättelserna tillgängliga för en ny generation.

För dig som är lärare och vill använda Evergreens-böckerna i undervisningen erbjuder vi även lärarhandledningar som sätter in texterna i ett historiskt sammanhang och ger förslag på hur materialet kan användas i undervisningen, vi erbjuder även elevstöd med lässtrategier samt övningsmaterial som gör att böckerna kan fungera som läs- och läxböcker för dina elever.

All search results