Nyheter

NA Förlag | 2018-10-10

Ny övningsbok till svenska som andraspråk!

Övningsboken Fortsätt framåt av Therése Åkerberg går äntligen att förbeställa!

Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Huvudboken erbjuder ett flertal möjligheter att utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan. Övningsboken baseras på de texter och teman som tas upp i huvudboken men fokuserar främst på det centrala innehåll som handlar om ordkunskap, tempus och sats- och meningsbyggnad. Tanken med övningsboken är att den till stor del ska repetera den grammatik som eleven har mött under tidigare studier.

Övningsboken Fortsätt framåt består av fyra delar vilka motsvarar kursens fyra delkurser. Övningarna till texterna följer den ordning texterna presenteras efter i huvudboken, och är sorterade per delkurs. Tanken är att börja med att läsa texten i huvudboken och sedan arbeta med övningarna.

Förbeställ övningsboken hos Läromedia redan idag!

https://www.mynewsdesk.com

NA Förlag | 2018-09-21

NA Förlag tilldelas 320.000 kr av Specialpedagogiska skolmyndigheten

I sin digitala satsning har NA Förlag som mål att skapa läromedel som är individanpassade och tillgängliga för alla. Specialpedagogiska skolmyndigheten har valt att stödja projektet och tilldelar NA Förlag 320.000 kr för den digitala anpassningen.

- Med digitala verktyg ska vi anpassa materialet för att ännu bättre kunna möta elever med särskilda behov, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag. 

Satsningen sker i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten och följer deras riktlinjer gällande anpassning av läromedel för människor med funktionsnedsättningar. Digitala läromedel underlättar individuell anpassning och variation i lärandet vilket innebär ökad självständighet för eleven. NA Förlags satsning utgår från den digitala teknikens möjligheter att erbjuda flera metoder för att möta olika behov. 

- Vi lär oss alla på olika sätt och vi vill finnas där för alla elever, oavsett förutsättningar. Därför är vi mycket glada att SPSM stödjer oss i vårt arbete att anpassa och tillgängliggöra våra läromedel, säger Johan Paulsson. 

Genom anpassningen kan information framställas och organiseras på nya sätt. Olika pedagogiska förklaringsmodeller erbjuds och inlärningen underlättas därmed för fler.

https://www.mynewsdesk.com

NA Förlag | 2018-09-14

NA Förlag tilldelas digitaliseringscheckar på 250.000 kr

NA Förlag storsatsar på digitalisering och har tilldelats 250.000 kr för sitt kreativa arbete för framtidens lärande.

I linje med NA Förlags digitalisering och vision om forskningsbaserade produkter för varje pedagog och elev, tror Region Skåne på digitala satsningar. Regionen arbetar för ett starkare näringsliv och har valt att dela ut digitaliseringscheckar i en satsning på småföretag med en långsiktig idé om digital utveckling.

- Vi är stolta och glada att Region Skåne tror på de möjligheter vi ser med digitala verktyg, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag. 

Syftet med digitaliseringscheckarna är enligt Region Skåne, att höja nivån på verksamheter, öka deras digitala mognad och skapa nya värden för att uppnå ökad konkurrenskraft. 

Den digitala satsningen lyfter NA Förlag till nästa nivå och är en förutsättning för att långsiktigt kunna erbjuda de verktyg som elever och pedagoger efterfrågar. Digitaliseringen utgår från ett testbaserat lärande, vilket är starkt kopplat till forskning inom inlärningsteori, och möjliggör för elever att höja kunskapsnivån och utveckla sin digitala kompetens för såväl arbetslivet och samhällslivet som för vidare studier.

- Digitaliseringscheckarna från Region Skåne är ett viktigt stöd i vår resa och hjälper oss att fortsätta investera i den kompetens som satsningen kräver, säger Johan Paulsson.

https://www.mynewsdesk.com/

NA Förlag | 2018-09-10

NA Förlag tar nästa steg tillsammans med Hypocampus

Efter en snabb och framgångsrik positionering på den svenska läromedelsmarknaden tar NA Förlag ytterligare ett steg och inleder nu sin digitalisering, förlagets största satsning sedan lanseringen 2014. NA Förlag vill vara i framkant för pedagogiska genombrott och strävar efter att alltid kunna erbjuda kvalitativa produkter för varje elev och pedagog.

- Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och pedagogiska genombrott. Genom att erbjuda visionsdrivna och forskningsbaserade produkter finns vi där pedagog och elev behöver oss, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag.

Digitaliseringen sker i nära samarbete med Hypocampus som utvecklat en digital läroplattform baserad på hjärnans förmåga till inlärning och minne. Läroplattformen utgår från den senaste forskningen inom maskininlärning och kognitiv psykologi genom samarbete med Umeå Universitet samt Linnéuniversitetet.

 - Forskningen visar att eleven helt enkelt lär sig mer och kommer i större utsträckning ihåg kunskapen bättre genom användningen av dessa metoder, säger Hampus Ivert medgrundare och VD i Hypocampus.

Genom testbaserat lärande anpassas inlärningen utifrån användarens egen förmåga vilket har gett resultat för effektiviserad kunskapsinhämtning och aktivering av långtidsminnet. Något som gjort att läroplattformen fått stor etablering på de nationella läkarprogrammen. Nästa steg är att kunna erbjuda plattformen för fler, vilket har varit avgörande för samarbetet mellan NA Förlag och Hypocampus.

- Med stora pedagogiska vinningar är användningsområdet stort inom all skola och utbildning och vi är stolta över att ta nästa steg för ett effektivt, nytänkande och inspirerande lärande tillsammans med Hypocampus, säger Johan Paulsson.


För mer information kontakta:

Johan Paulsson, Förlagschef NA Förlag 
0700900036 
johan@naforlag.se 

Hampus Ivert, Grundare Hypocampus 
0707410098 
hampus@hypocampus.se


https://www.mynewsdesk.com/

NA Förlag | 2016-08-29

Språkets betydelse i skolans matematik

I juni i år disputerade Ida Bergvall med avhandlingen Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS. Avhandlingen är en fördjupning i matematikens ämnesspråk som enligt Bergvall skiljer sig mellan olika matematiska områden och är en del av lärarens viktiga ämneskunskap.

Läs mer på http://pedagogstockholmblogg.se/..
« Arkiv