Nyheter

NA Förlag | 2018-09-14

NA Förlag tilldelas digitaliseringscheckar på 250.000 kr

NA Förlag storsatsar på digitalisering och har tilldelats 250.000 kr för sitt kreativa arbete för framtidens lärande.

I linje med NA Förlags digitalisering och vision om forskningsbaserade produkter för varje pedagog och elev, tror Region Skåne på digitala satsningar. Regionen arbetar för ett starkare näringsliv och har valt att dela ut digitaliseringscheckar i en satsning på småföretag med en långsiktig idé om digital utveckling.

- Vi är stolta och glada att Region Skåne tror på de möjligheter vi ser med digitala verktyg, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag. 

Syftet med digitaliseringscheckarna är enligt Region Skåne, att höja nivån på verksamheter, öka deras digitala mognad och skapa nya värden för att uppnå ökad konkurrenskraft. 

Den digitala satsningen lyfter NA Förlag till nästa nivå och är en förutsättning för att långsiktigt kunna erbjuda de verktyg som elever och pedagoger efterfrågar. Digitaliseringen utgår från ett testbaserat lärande, vilket är starkt kopplat till forskning inom inlärningsteori, och möjliggör för elever att höja kunskapsnivån och utveckla sin digitala kompetens för såväl arbetslivet och samhällslivet som för vidare studier.

- Digitaliseringscheckarna från Region Skåne är ett viktigt stöd i vår resa och hjälper oss att fortsätta investera i den kompetens som satsningen kräver, säger Johan Paulsson.

https://www.mynewsdesk.com/

NA Förlag | 2018-09-10

NA Förlag tar nästa steg tillsammans med Hypocampus

Efter en snabb och framgångsrik positionering på den svenska läromedelsmarknaden tar NA Förlag ytterligare ett steg och inleder nu sin digitalisering, förlagets största satsning sedan lanseringen 2014. NA Förlag vill vara i framkant för pedagogiska genombrott och strävar efter att alltid kunna erbjuda kvalitativa produkter för varje elev och pedagog.

- Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och pedagogiska genombrott. Genom att erbjuda visionsdrivna och forskningsbaserade produkter finns vi där pedagog och elev behöver oss, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag.

Digitaliseringen sker i nära samarbete med Hypocampus som utvecklat en digital läroplattform baserad på hjärnans förmåga till inlärning och minne. Läroplattformen utgår från den senaste forskningen inom maskininlärning och kognitiv psykologi genom samarbete med Umeå Universitet samt Linnéuniversitetet.

 - Forskningen visar att eleven helt enkelt lär sig mer och kommer i större utsträckning ihåg kunskapen bättre genom användningen av dessa metoder, säger Hampus Ivert medgrundare och VD i Hypocampus.

Genom testbaserat lärande anpassas inlärningen utifrån användarens egen förmåga vilket har gett resultat för effektiviserad kunskapsinhämtning och aktivering av långtidsminnet. Något som gjort att läroplattformen fått stor etablering på de nationella läkarprogrammen. Nästa steg är att kunna erbjuda plattformen för fler, vilket har varit avgörande för samarbetet mellan NA Förlag och Hypocampus.

- Med stora pedagogiska vinningar är användningsområdet stort inom all skola och utbildning och vi är stolta över att ta nästa steg för ett effektivt, nytänkande och inspirerande lärande tillsammans med Hypocampus, säger Johan Paulsson.


För mer information kontakta:

Johan Paulsson, Förlagschef NA Förlag 
0700900036 
johan@naforlag.se 

Hampus Ivert, Grundare Hypocampus 
0707410098 
hampus@hypocampus.se


https://www.mynewsdesk.com/

NA Förlag | 2016-08-29

Språkets betydelse i skolans matematik

I juni i år disputerade Ida Bergvall med avhandlingen Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS. Avhandlingen är en fördjupning i matematikens ämnesspråk som enligt Bergvall skiljer sig mellan olika matematiska områden och är en del av lärarens viktiga ämneskunskap.

Läs mer på http://pedagogstockholmblogg.se/..
« Arkiv