NA Förlag | 2018-10-10

Ny övningsbok till svenska som andraspråk!

Övningsboken Fortsätt framåt av Therése Åkerberg går äntligen att förbeställa!

Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Huvudboken erbjuder ett flertal möjligheter att utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan. Övningsboken baseras på de texter och teman som tas upp i huvudboken men fokuserar främst på det centrala innehåll som handlar om ordkunskap, tempus och sats- och meningsbyggnad. Tanken med övningsboken är att den till stor del ska repetera den grammatik som eleven har mött under tidigare studier.

Övningsboken Fortsätt framåt består av fyra delar vilka motsvarar kursens fyra delkurser. Övningarna till texterna följer den ordning texterna presenteras efter i huvudboken, och är sorterade per delkurs. Tanken är att börja med att läsa texten i huvudboken och sedan arbeta med övningarna.

Förbeställ övningsboken hos Läromedia redan idag!

https://www.mynewsdesk.com
« Alla nyheter