NA Förlag | 2018-09-21

NA Förlag tilldelas 320.000 kr av Specialpedagogiska skolmyndigheten

I sin digitala satsning har NA Förlag som mål att skapa läromedel som är individanpassade och tillgängliga för alla. Specialpedagogiska skolmyndigheten har valt att stödja projektet och tilldelar NA Förlag 320.000 kr för den digitala anpassningen.

- Med digitala verktyg ska vi anpassa materialet för att ännu bättre kunna möta elever med särskilda behov, säger Johan Paulsson Förlagschef NA Förlag. 

Satsningen sker i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten och följer deras riktlinjer gällande anpassning av läromedel för människor med funktionsnedsättningar. Digitala läromedel underlättar individuell anpassning och variation i lärandet vilket innebär ökad självständighet för eleven. NA Förlags satsning utgår från den digitala teknikens möjligheter att erbjuda flera metoder för att möta olika behov. 

- Vi lär oss alla på olika sätt och vi vill finnas där för alla elever, oavsett förutsättningar. Därför är vi mycket glada att SPSM stödjer oss i vårt arbete att anpassa och tillgängliggöra våra läromedel, säger Johan Paulsson. 

Genom anpassningen kan information framställas och organiseras på nya sätt. Olika pedagogiska förklaringsmodeller erbjuds och inlärningen underlättas därmed för fler.

https://www.mynewsdesk.com
« Alla nyheter