NA Förlag | 2014-09-01

Recension – Naturkunskap 1B

Naturkunskap 1B, med undertiteln Välj din väg, är en kursbok för gymnasieelever. Naturkunskap 1b är en 100 poängkurs som är obligatorisk på många gymnasieprogram. Boken täcker hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1b. Kursboken är indelad i fyra avdelningar: Naturvetenskapen, Människan och omvärlden, Celler och genetik samt Hälsa och välmående. Texten är faktarik, uppdaterad och väl anpassad till dagensgymnasieelever. Den introducerar lättbegripligt det naturvetenskapliga arbetssättet och ger eleven möjlighet att reflektera och fundera över hur våra vardagliga val påverkar världen omkring oss. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, instuderingsfrågor samt frågor att fundera över och diskutera i grupp. Bokens illustrationer är pedagogiskt välvalda och kompletterar texten.

Lektör: Bengt Magnusson Björksten, Häftepos: 14122146, BTJ

« Alla nyheter