NA Förlag | 2016-01-16

NY LÄROBOK - Svenska som andraspråk 2&3

Nu är den här!

Svenska som andraspråk 2&3 är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet.

Kontakta oss för ett gratis utvärderingsexemplar och kolla in smakprovet här! (http://www.smakprov.se/..)

« Alla nyheter