NA Förlag | 2015-11-02

Recension – Historia 1B

Anna Alm är historiker och utbildad gymnasielärare i historia. Martin Alm är historiker och har bland annat arbetat som konsult åt Forum för levande historia. Innehållet i Historia 1B. Historiens landskap - kungar och karnevaler koncentreras till tre teman: en kronologisk översikt över den politiska historien, kulturmöten samt den enskilda människan i historien. Upplägget är traditionellt och tar avstamp i de forntida kulturerna och slutar i nutid. Författarna vill klargöra vilka förutsättningar som låg bakom historiska samhällen och kulturer samt ställa frågor som stimulerar läsaren till reflektion över skillnader och likheter med dagens samhälle. I början av boken diskuteras historiemedvetande och källkritik. Avsnitten avslutas med diskussionsuppgifter. I slutet finns register. Läromedlet är tänkt att användas i undervisningen på den gymnasiegemensamma kursen Historia 1B.

Lektör: Emma Frey-Skött, Häftepos: 15104071, BTJ

« Alla nyheter