NA Förlag | 2014-10-27

Recension – Svenska 1 – Helt enkelt

Svenska 1. Helt enkelt är ett läromedel för gymnasiets kurs i svenska 1. Innehållet motsvarar ämnesplanen för kursen enligt Gy11; dess centrala innehåll, kunskapskrav och betygskriterier. Även vad nationella provet kräver tas i beaktande. Kapitlen är indelade efter momenten fiktivt berättande, muntlig framställning, argumentation, skriftlig framställning, språkliga begrepp och språklig variation som stämmer väl överens med centralt innehåll. Efter relevanta teorigenomgångar som kopplas till autentiska faktatexter och till skönlitterära texter finns olika typer av övningsuppgifter. De är dels befästande och ger ett visst mått av färdighetsträning, dels kreativa och utmanande. De är kopplade till formativt lärande. I slutet av boken finns ett kapitel som kan användas som referensdel och ger verktyg för olika färdigheter. Läromedlet är heltäckande och innehållet kan engagera och utmana elever på en lagom nivå.

Lektör: Catarina Economou, Häftepos: 14123050, BTJ

« Alla nyheter