NA Förlag | 2015-07-29

Akut lärarbrist

Det råder akut lärarbrist, 70 000 heltidstjänster behövs de närmaste fem åren enligt skolverkets undersökning. Anna Ekström menar att det behövs nya och snabba vägar in i läraryrket och att det behövs göras utbildningssatsningar på lärare som undervisar utan behörighet.

http://www.skolverket.se/
« Alla nyheter