NA Förlag | 2015-07-08

Våga ta risker!

Rickard Nilsson är en av Sveriges främsta lärare i entreprenörskap. Han menar att: ”vi ska utveckla elevernas nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att våga ta risker. Det är kunskaper som krävs för att de ska kunna ta för sig av det livet kan ge.” Vi på NA Förlag instämmer och utvecklar därför läromedel som stimulera elevernas entreprenöriella förmågor.

http://skolvarlden.se/
« Alla nyheter