NA Förlag | 2015-06-17

Lärarbristen kräver nationell kraftsamling

Allt fler lärare är missnöjda över sin arbetssituation och skolorna behöver fler behöriga lärare med lärarlegitimation. Skolverket föreslår att lärarlyftet permanentas och att fler öppningar för karriärvägar för lärare. NA förlag uppmuntrar förslaget att förbättra arbetssituationen i skolan och att lärare får den uppskattning de förtjänar.

http://www.skolverket.se/
« Alla nyheter