NA Förlag | 2015-04-17

Tävling

Bristen på kvinnliga ingenjörer är ett globalt problem. Endast var fjärde nyutexaminerad civil‑ och högskoleingenjör är tjej. Detta innebär att en stor potential i samhället inte tas till vara. Vi vill göra något åt saken. Vi utmanar därför Sveriges gymnasieelever att formulera sina visioner om hur samhället kan skapa fler kvinnliga ingenjörer.

Tävlingen är över!

« Alla nyheter