NA Förlag | 2015-04-16

Bedömning

Skolverket har tagit fram en film om bedömning och betygsättning och svarar på elevers frågor kring detta. Våra läromedel är skrivna efter ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav vilket hjälper läraren vid bedömning och betygsättning.

https://www.youtube.com/
« Alla nyheter