NA Förlag | 2015-04-07

Strategi för läromedel

Forskning visar att läromedel är viktigt för elevernas resultat. Trots detta har läromedel nästan blivit något fult som lärare i Sverige helst ska klara sig utan, menar Kirsti Hemmi och Per Kornhall. Denna attityd förbryllar skribenterna eftersom t.ex. 30 % av variationen i resultat i matematik i Pisa förklaras av tillgången på adekvata läromedel och utrustning. Skribenterna menar att det är dags att prata om och lyfta upp läromedlets betydelse i debatten och politiken. Vi på NA förlag håller med om att läromedel är viktigt, dels för elevernas måluppfyllelse, dels för att ge lärarna ett stöd i sin undervisning. Vi ser framemot debatten om framtidens läromedel i svensk skola.

http://www.dn.se/
« Alla nyheter