NA Förlag | 2015-03-18

Finska skolan

Skolan in Finland når toppresultat i PISA undersökningar. Rektorn på Kirkkojärviskolan i Esbo (Finland) förklarar att framgångsfaktorerna är bra lärare, det bästa lärarmaterialet samt stöd och extraundervisning. Vi på NA Förlag håller med om att lärarna är en av de viktigaste faktorerna för att elever ska lyckas med sina studier. Därför är våra läromedel framtagna av lärare för lärare.

http://www.svd.se/
« Alla nyheter