NA Förlag | 2015-03-11

Bedömning

Många lärare tycker att bedömning och betygssättning i det nya systemet (GY11) är svårt och otydligt. I våra läromedel har vi uppgifter och uppdrag som bygger på kunskapskraven för att underlätta betygsättning.

http://skolvarlden.se/
« Alla nyheter