NA Förlag | 2015-03-04

Entreprenörskap

I den nya skollagen betonas betydelsen av entreprenörskap. I examensmålen på flertalet gymnasieprogram står det uttryckligt att elevernas entreprenöriella förmågor ska utvecklas. Det finns inte endast en modell för hur man ska arbeta med entreprenörskap i skolan, det är ett komplext ämne. I våra läromedel betonas det entreprenöriella lärandet och elevernas entreprenöriella förmågor på olika sätt. Läs gärna mer om entreprenörskap i skolan i skolverkets publikationer:

http://www.skolverket.se/..

« Alla nyheter