NA Förlag | 2015-02-27

Motivation

Motivation är en viktig nyckel till elevernas framgång i sina studier. Forskning visar att om läraren tror att eleven kan lyckas ökar elevens motivation. Med ökad motivation ökar möjligheten att nå målen. Våra läromedel är framtagna för att stimulera elevernas motivation att vilja lära sig så mycket som möjligt om ämnet.

http://www.skolverket.se/
« Alla nyheter