NA Förlag | 2015-02-20

Skolforskningsinstitutet

I januari 2015 startade Skolforskningsinstitutet sin verksamhet. Institutet ska bidra till att alla som arbetar i skolans värld ska ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Stödet innebär bland annat att forskningresultat sammanställs och görs tillgängliga för lärare och rektorer. Ett välkommet initiativ tycker vi!

Läs mer på deras hemsida http://skolfi.se

« Alla nyheter