NA Förlag | 2015-02-15

Lässtrategier

Den 6 februari 2015 hölls en förstelärarkonferens i Stockholm anordnad av Skolporten. Två av våra författare, Lena Winqvist och Annika Nilsson (Svenska 1 - Helt enkelt) var inbjudna som föredragshållare i egenskap av förstelärare. De berättade bland annat om hur förstelärartjänsten har bidragit till ökad professionalitet, yrkesstolthet och arbetsglädje. Vidare berättade de om sitt arbetssätt och hur pedagoger kan arbeta praktiskt och systematiskt med lässtrategier.

Läs mer om Annikas och Lenas arbete med lässtrategier och kollegialt lärande på deras blogg: http://tvapedagoger-ettklassrum.bloggo.nu/

« Alla nyheter