NA Förlag | 2015-01-07

Recension – Engelska 5 - Outlooks on

Engelska 5 - outlooks on av Eva Hallberg och Annika Backemyr Nyberg är ett heltäckande läromaterial för kursenEngelska 5 för gymnasiet. Boken är strukturerad efter fem olika områden som alla kan vara intressanta ochmeningsfulla för elever: lärande, strategier för lärande, välbefinnande, tidsbegreppet och slutligen sex ochrelationer. Urvalet av texter, som både är från Sverige och från världen i övrigt, kan skapa debatt och ge underlagför samtal. Det finns engagerande övningar där elever behöver reflektera och ta ställning inom olika områden. Allatexter inleds med en slags aptitretare som introducerar temat. Möjlighet ges till att lära sig ord i sammanhang i deolika ordövningarna. I slutet av boken finns en alfabetisk ordlista, ämnesplan med kunskapskraven och även sidormed grammatik, texttypers kännetecken och skrivråd. Läromedlet har en fräsch layout och innehållet ärutmanande och inspirerande där elever kan lära engelska i meningsfulla sammanhang.

Lektör: Catarina Economou, Häftepos: 15104043, BTJ

« Alla nyheter