NA Förlag | 2014-12-20

Recension – Religion 1 & 2 - liv och mening

Religion 1 & 2 - liv och mening täcker, och mer än så, kurserna 1 och 2 för gymnasiet. Det är en mycket ambitiöslärobok som på bästa möjliga sätt behandlar världsreligionerna samt etik och livsfrågor. Den första delen omreligionerna är ganska traditionell i sitt upplägg och börjar med allmänna frågeställningar om begreppen tro ochreligion för att sedan behandla de olika religionerna. Varje avsnitt följs av instuderingsfrågor. Andra delen om etikoch livsfrågor har ett mycket genomtänkt upplägg som tar upp sådant som är relevant och bekant för ungdomarnaoch som de kan relatera till. "Varför ska man inte slå sin lillasyster?" - svaren ges som exempel på vad tre olikaetiska förhållningssätt anger som grund. Språket är enkelt utan att vara uttunnat, specialuttrycken i varje avsnittförklaras. Boken ger ett sobert och nutida intryck såväl innehålls- som designmässigt.

Lektör: Katrine Hamori, Häftepos: 15104013, BTJ

« Alla nyheter