NA Förlag | 2014-08-04

Recension – Svenska som andraspråk 1

Denna lärobok för kursen Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet ingår i det paket med läroböcker för alla gymnasiegemensamma ämnen som NA Förlag erbjuder. Boken kan också köpas separat. Författarna är yrkesverksamma lärare och detta är deras debutverk. Läroboken är utformad i nära relation till ämnets kursplan och täcker väl kursens samtliga mål samtidigt som målen också kommuniceras tydligt till eleverna. Särskilt spännande är att författarna har samarbetat med forskare vid Lunds universitet och utformat bokens progression i enlighet med processbarhetsteorins utvecklingsstadier. Läroboken är välstrukturerad, visuellt tilltalande och innehåller arbetsuppgifter med variation och lämplig svårighetsgrad. Texturvalet i boken, som inkluderar texter ur många genrer, är både aktuellt och klassiskt och torde stimulera till både diskussion och eftertanke.

Lektör: Karin Alvehus, Häftepos: 14120031, BTJ

« Alla nyheter