NA Förlag | 2014-12-08

Recension – Matematik 1ABC

Den här boken omfattar samtliga inriktningar i matematik 1 för gymnasieskolan. I de två första kapitlen går man igenom taluppfattning och aritmetik samt algebra med bl.a. ekvationer och formler. Kapitlet procent behandlar samband och förändringar och följs av statistik och sannolikhetslära där t.ex. medelvärde, spridningsmått, oberoende och beroende händelser samt träddiagram ingår. Samband och förändring behandlas i avsnittet funktioner och innehåller koordinatsystem, linjära ekvationer samt exponentialfunktioner. I det avslutande geometriavsnittet går man igenom areor, volymer, vinklar m.m. Boken har ett trevligt upplägg med enkelt språk, tydliga och bra figurer och många bra exempel. Upplägget följer en traditionell matematikbok men med fokus på uppdrag, praktiska och laborativa uppgifter på olika nivåer och områden. Uppdelningen mellan de olika kurserna A, B och C särskiljs tydligt. Detta är en utmärkt bok som kan användas både vid lärarledd undervisning och vid självstudier.

Lektör: Michaël Norberg, Häftepos: 14121179, BTJ

« Alla nyheter