“Hey book industry, here is our numbers”

Vi vill vara så transparenta som möjligt i vår klimatpåverkan, därför är vi stolta över att nu kunna redovisa koldioxidutsläppen för produktionen av varje enskild bok.

Om vi som företag inte är öppna med hur vår produktion påverkar klimatet, hur ska då konsumenten kunna ta ett aktivt beslut?
Frida Lindström

Kommunikatör, NA Förlag

Koldioxidutsläpp per producerad enhet är något vi sett har börjat redovisas i flera branscher, framför allt inom livsmedelsindustrin där vi verkligen vill hylla de företag som har tagit ansvar för att ge konsumenten möjlighet själv ta ett aktivt val i matbutiken. Nu är vi stolta över att själva kunna redovisa koldioxidutsläppen för varje enhet vi producerar.

I samarbete med vårt tryckeri Print Best har vi under 2020 arbetat för att hitta en lösning där vi kan vara så transparenta som möjligt i vår klimatpåverkan och från och med nu kommer den oberoende organisationen ClimateCalc att mäta koldioxidutsläppen för produktionen av varje bok. Det totala koldioxidutsläppet kommer att tryckas på omslaget av varje bok och en mer specificerad redovisning av uträkningen kommer att finnas på bokens sida på vår hemsida.

Vi vill vara med och bidra till positiva förändringar i samhället och att redovisa koldioxidutsläpp per producerad enhet är ett perfekt sätt att öka medvetenheten och underlätta för konsumenten att själv ta ett aktivt beslut i sin konsumtion. Vår förhoppning är att fler aktörer även i vår bransch kommer ta efter så att vi tillsammans kan sprida kunskap genom större medvetenhet och arbeta för en hållbar framtid.

All search results