Utgå från dig själv och fundera på varför du har valt just den utbildning som du nu läser. I ditt resonemang ska du använda begreppen struktur och aktör, vilket också gör att du måste anlägga olika perspektiv. Beskriv på vilket sätt ditt val av utbildning har påverkats av:

  • Dina egna intressen
  • Ditt kön
  • Ditt sociala umgänge (vilka kompisar du umgås med)
  • Dina föräldrars utbildning och yrke
  • Din bostadsort
  • Utbildningens status
  • Svensk utbildningspolitik  

Avsluta med att sammanfatta: anser du att ditt val av utbildning i första hand är resultatet av ditt eget val som aktör – eller är det snarare strukturer i samhället som gör att du nu sitter där du sitter? 

Extrauppgift 1: vilka strukturer i samhället anser du påverkar dig mest? Finns det strukturer som är orättvisa eller skadliga? Ge exempel!

Extrauppgift 2: Vilka aktörer i det svenska samhället har störst makt enligt dig? Ge 3 – 5 exempel på starka makthavare!

Stödmaterial: Läs om struktur och aktör i elevboken.

All search results