Uppdrag: Struktur eller aktör?

Utgå från dig själv och fundera på varför du har valt just den utbildning som du nu läser. I ditt resonemang ska du använda begreppen struktur och aktör, vilket också gör att du måste anlägga olika perspektiv. Beskriv på vilket sätt ditt val av utbildning har...
All search results