Läromedel: Entreprenörskap - Praktisk och teoretisk tillämpning

Entreprenörskap - Praktisk och teoretisk tillämpning

Författare:

Omfång: 80 sidor

F-Pris: 199 Kr

ISBN: 980247-2-2

KÖP LÄROBOKEN HÄR

Praktisk och teoretisk tillämpning innehåller arbetsmaterial baserat på läroboken Entreprenörskap, som är skriven utifrån GY 2011:s riktlinjer.

Boken är uppdelad i tre delar som berör kunskap på tre olika vis: begrepp och fakta, diskussion och redogörelse samt praktisk tillämpning som är särskilt lämplig för undervisning i projektform.

Delarna följer den lärandeprogression som kunskapskraven för ämnet Entreprenörskap beskriver och utgår från kursens centrala innehåll.

Boken delas upp i åtta kapitel och tar upp samtliga moment som ingår i kursen. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt för eleven att sätta in i sig i ämnet.